CCTV, IP kamery

PROČ KAMEROVÝ SYSTÉM PRÁVĚ OD NÁS?

 • Vypracujeme nezávazně a zdarma nabídku
 • Používáme jen kvalitní a ověřené výrobky za optimální cenu
 • Spolupracujeme s osvědčenými dodavateli, poskytujícími technickou podporu
 • Kompletní práce od návrhu, až po montáž a zaškolení pověřené osoby
 • Na přání zákazníka dodáváme zboží i na dobírku bez montáže
 • Následný servis a pravidelné kontroly (příplatková služba)
 • Vyřízení veškerých náležitostí spojených s provozem kamerového systému (registrace na UOOU)

PRO KOHO JE KAMEROVÝ SYSTÉM URČEN?

 • Bytové domy
 • Soukromé domky
 • Provozní haly a skladovací prostory
 • Firmy a kanceláře
 • Prodejny a jiné provozovny
 • Vozové parky
 • Veškeré prostory se zvýšeným rizikem krádeží, vandalismu a pouliční kriminality

Rozhodnutí jaký typ systému CCTV použít, předchází vždy důkladná analýza prostředí a způsobu instalace.

Návrh systému CCTV

Návrhu kamerového systému je potřeba věnovat dostatečnou pozornost tak, aby výsledný efekt splňoval požadavky uživatele.

Montáže, modernizace kamerových systémů

Montáž či modernizace kamerového systému přichází až po důkladné analýze. To však není zdaleka poslední krok k plnohodnotné funkčnosti. Při instalaci myslíme i na možnost vzdáleného přístupu. Po připojení DVR zařízení k internetu je možné monitorovat daný prostor z jakéhokoliv místa na světě.

Servis kametového sytému

Pravidelná periodická kontrola funkčnosti kamerového systému odborným technikem. Kontrola probíhá vždy každý týden, pomocí vzdáleného připojení. Technik kontroluje funkci celého kamerového zařízení, včetně jednotlivých kamer. V případě, že je zjištěn jakýkoli nedostatek, technik neprodleně telefonicky upozorní odpovědnou osobu. V rámci servisu kamer, zajištujeme pro naše zákazníky i povinnou registraci na UOOU a odborné poradenství v oblasti problematiky provozu kamerového systému z pohledu zákona. Nově připojujeme kamerový systém na vzdálený pult kontroly, kdy systém každých 30 minut kontroluje jednotlivé kamerové systémy samostatně a nezávisle na lidském faktoru. V případě poruchy pult kontroly zašle informaci o chybě některému z našich techniků.