Kamery do výtahů

Výtah ve Vašem domě je bezesporu prostor se zvýšenou možností vandalizmu. Naše firma, jako jedna z mála, zajisťuje montáže kamer i do takto problémových míst, jako je kabina výtahu.

!!POZOR!!

V případě instalace kamerového systému do prostoru výtahů dbejte na to, aby firma disponovala patřičným oprávněním. Nejedná se tedy jen o certifikát udělený od TIČR pro manipulaci s vyhrazeným zdvihacím zařízením ( výtahem ), ale současně by pro instalaci kamerového systému měla firma vlastnit koncesovanou živnostenskou činnost, v oblasti instalace kamerových a bezpečnostních systémů.

Jak to celé funguje?

  • Do podhledu výtahu je umístěna kamera (antivandal provedení)
  • Kamera je připojena do stávajícího nahrávacího zařízení, popř. nahrávací zařízení umístíme do strojovny výtahu, nebo do Vámi vybraného zabezpečeného prostoru
  • Nahrávací zařízení připojíme k záložnímu zdroji (pro případ výpadku el. energie)
  • Zajistíme podklady o neporušení záruční lhůty nově modernizovaného výtahu

Z pohledu zákona, je kabina výtahu brána jako prostor se zvýšeným zásahem do soukromí nájemníků domu a registrace není vždy tak jednoduchá. Úřad na ochranu osobních údajů přistupuje ke každému případu individuálně a ne vždy povolí provoz kamer se záznamem.

Zajištění veškerých administrativních náležitostí s každou novou montáží kamer je u nás naprostou samozřejmostí, stejně jako možnost nechat nás dohlížet na správnou funkčnost celého systému.