Domovní telefony

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž všech typů domovních telefonů, nebo videotelefonů, včetně rozvodů a programování.

Jsme schopni se přizpůsobit téměř jakýmkoliv požadavkům, jak při nové montáži, tak i při rekonstrukci stávajícího řešení.

Doporučujeme vzhledem k snadnému řešení systémy typu BUS-2, nežli složitá zapojení 4+n, kde se zdlouhavě dohledávají závady a jejichž možnosti jsou omezené.

Nabídka je velmi široká a máme zkušenosti řešit složité požadavky rychle a spolehlivě.