Servis - dispečink

Pro své zákazníky zajišťujeme i následný servis nainstalovného kamerového systému. Pamatujte na to, že i kamerový systém není bezobslužné zařízení a je třeba jej pravidelně kontrolovat a dohlížet na správnou funkčnost chodu.

Jak pravidelný dohled probíhá?

Po instalaci jednotlivých kamer a uvedení kamerového systému do provozu, následuje připojení k síti internet. Pro tuto možnost spolupracujeme s mnoha poskytovateli, kteří jsou ochotni kamerové systémy připojovat do sítě internet. Zavedením do databáze a připojením na pult kontroly získáváme kompletní přehled o stavu jednotlivých systémů. Pult kontroly funguje tak, že v 30 minutových intervalech samostatně kontroluje funkčnost jednotlivých kamerových systémů a v případě poruchy automaticky odešle jednomu z našich techniků informaci o ztrátě signálu spojení s kamerovým systémem.

To není vše!

Nechceme se spoléhat jen na automatickou kontrolu a proto každý týden technik překontroluje kamerový systém ručně. Jedná se o prověření a jistotu správnosti chodu kamerového systému. Bohužel pult kontoly není schopen zjistit správnost úhlu pohledu kamery, délku záznamu, či případné změny v nastavení systému.

Co servisem získáte.

  • Jistotu funkčního kamerového systému
  • Technickou podporu
  • Zajištění záznamu události
  • Komunikaci s Policií České republiky v případě řešení škodní události
  • Konzultaci zákona na ochranu osobnosti
  • 24 hodinový servis